Projectomschrijving

Realiseren van bewonersinitiatief Mindset Wonen in Nijmegen wat gerealiseerd wordt voor en door (jong) volwassenen met een fysieke beperking.

Doel

We willen binnen dit project in een periode van 18 maanden de Inclusie 3.0-methode toolkit ontwikkelen en testen, gericht op het creëren van voorwaarden voor participatie door mensen met een lichamelijke beperking, voor wie er momenteel geen woon-zorginitiatieven mogelijk zijn, omdat zij 24 uur assistentie/zorg nodig hebben, of waar een andere woonvraag van toepassing is. Doel is dat ze meer zelfstandig kunnen wonen en zelf hun assistentie en zorg bepalen.

Werkwijze

Met behulp van de toolkit willen we vanaf (eind) 2021 starten met de realisatie van het eerste wooninitiatief van Nederland, dat wordt opgezet en beheerd voor en door de doelgroep zelf. De toolkit kan gebruikt worden voor mensen met een lichamelijke beperking en organisaties die daar een binding mee hebben.Toolkit zal tot stand komen in samenwerking met Woonlink, Wunderbar.care en Mindset Wonen.

Video's over het project

Promotievideo Mindset Wonen

Nieuwsflits Mindset Wonen

Zelfstandig wonen met 24-uurs zorg!

Ondertekening van het huurcontract met woningcorporatie Talis Nijmegen.

Opleveringsfeestje 124 appartementen Woenderskamp

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website