Projectomschrijving

Musi-CI, muziek voor mensen met een cochleair implantaat.  

Het CI – cochleair implantaat – is een implantaat in het binnenoor dat met behulp van elektrische prikkels de gehoorzenuw zijn werk weer laat doen: zo kunnen dove mensen weer leren horen. Voor veel CI-dragers is luisteren naar muziek een uitdaging omdat ze muziek waar ze voor de doofheid van hielden vaak niet meer kunnen herkennen en waarderen.

Muzikale gehoortraining

Om dit gemis aan te pakken is een muzikale gehoortraining ontwikkeld. Deze Musi-CI training is een initiatief van Joke Veltman, pianiste met een CI. In samenwerking met onderzoekers, enkele CI-teams en samen met 37 CI-dragers heeft ze sinds najaar 2019 haar muzikale ideeën uitgewerkt tot een gehoortraining, die kan dienen als muzikale brein-fitness. Hierdoor leren CI-dragers maat, ritmes, de klank van instrumenten en toonhoogtes weer ontdekken. Zo wordt muziek-plezier bevorderd en kwaliteit van leven, want ‘muziek was een groot onderdeel van mijn leven. Hoe krijg ik dat weer terug?’

Bereikte resultaten

  1. De positieve reacties van deelnemende CI-dragers zoals blijkt uit (kwalitatieve) analyse van interviews. Een rapportage hiervan is te vinden op de website van Stichting Musi-CI, www.musi-ci.nl.
  2. De positieve reacties van de deelnemende CI-teams van Radboudumc en UMC Utrecht, zoals blijkt uit evaluaties en gesprekken.
  3. Concreet resultaat is Musi-CI Handboek 1.0, dat gebruikt gaat worden voor het opleiden van Musi-CI trainers. Hierin zijn de algemene, didactische en muzikale uitgangspunten beschreven, alsook het programma en de methodische opbouw. Er zijn aanbevelingen uitgewerkt met korte oefeningen die bruikbaar zijn tijdens CI-revalidatie door CI-therapeuten. Alle uitgewerkte lessen zijn opgenomen in de bijlage.
  4. Er is - met budget van de 4 CI-fabrikanten - een Melody Game ontwikkeld, waarmee CI-dragers kunnen oefenen met het leren herkennen van toonhoogte-verschillen. Hoewel deze Game niet betaald kon worden uit het ZonMw budget, is het wel een direct resultaat van het Musi-CI project, want de Game is ontwikkeld om het waarnemen van melodie door CI-dragers te kunnen verbeteren.
  5. Kort na het begin van het Musi-CI project is een website gemaakt. Hierop is informatie te vinden over de Musi-CI training. Deelnemers kunnen hier een reactie plaatsen over hun ervaring met de Musi-CI training.
  6. Er is in december 2020 een artikel verschenen in het tijdschrift van Spraak-, stem- en taalpathologen (SSTP), waarin de aanloop naar de ontwikkeling van de Musi-CI training wordt beschreven.
  7. https://sstp.nl/article/view/37091

Musi-CI is een ZonMw-Parelproject

Van alle projecten die ZonMw financiert, valt een aantal extra op: dit zijn de Parelprojecten. Sinds 7 april hoort ‘Musi-CI’ bij die projecten. In dit nieuwsbericht leest u meer over de uitreiking van de Parel.

Publicaties

Mensen met een cochleair implantaat (CI) genieten weer van muziek

Toen musicus Joke Veltman in 2013 een cochleair implantaat (CI) kreeg, vertelde de KNO-arts haar dat muziek nooit meer prettig zou klinken. Joke dacht: ‘Dat zullen we nog weleens zien …’. Experts stonden versteld toen zij maanden later inderdaad weer met plezier muziek kon luisteren én maken.

Lees het interview met Joke

ZonMw-Parel voor Musi-CI

Van alle projecten die ZonMw financiert, valt een aantal extra op: dit zijn de Parelprojecten. Sinds 7 april hoort ‘Musi-CI’ bij die projecten.

Musi-CI is een training voor mensen met een cochleair implantaat (CI), een gehoorimplantaat dat geluid direct verbindt met de hersenen, zonder tussenkomst van het oor. Prima voor spraak en omgevingsgeluid, maar muziek klinkt door het apparaat chaotisch en vervelend.

Joke Veltman, zelf CI-drager en musicus, ontwikkelde een training om muziek weer verdraagbaar en zelfs aangenaam te maken voor mensen met een CI.

Lees het nieuwsbericht
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website