Projectomschrijving

Mensen met een zeldzame endocriene aandoening houden na medische behandeling vaak klachten. Dit leidt tot specifieke problemen bij arbeidsparticipatie, die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen met een zeldzame endocriene aandoening passende arbeid hebben. Dit doel bereiken we door het versterken van de positie van de patiënt in de triade patiënt – arboprofessionals – endocrinoloog.

Het project levert de volgende concrete producten op:

  • Een werkwijzer voor mensen met een zeldzame endocriene aandoening, met handvatten voor een gesprek met werkgever en arboprofessionals.
  • Een factsheet over ‘arbeid en zeldzame endocriene aandoeningen’ om arboprofessionals te informeren.
  • ‘Werkafspraken’ met betrekking tot het omgaan met arbeidsproblematiek van mensen met een zeldzame endocriene aandoening.

Alle producten worden gepubliceerd op www.Arbeidsparticipatieenchronischziekzijn.nl

Bekijk de vlog over dit project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website