Projectomschrijving

Actieve leefstijl bij dwarslaesie

Mensen die door een dwarslaesie verlamd zijn geraakt, krijgen naarmate ze ouder worden steeds meer problemen. Vaak is er sprake van verminderde fitheid, overgewicht, blaas- en darmproblemen, decubitus en overbelastingsklachten. Er is echter nog onvoldoende bekend over hoe deze klachten met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden.

Doel
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een meer systematische en levenslange nazorg van mensen met een chronische dwarslaesie die gebruikmaken van een rolstoel. Dit is belangrijk voor het behoud en bevordering van een actieve leefstijl, fysieke fitheid en gezondheid, en daarmee de kwaliteit van leven. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘Herstel van mobiliteit in de dwarslaesierevalidatie’ uit het eerste ZonMw Revalidatieprogramma uit 1999.

Doelgroep
Zorgprofessionals en rolstoelgebruikers met een chronische dwarslaesie

Sector
Curatieve zorg/revalidatiegeneeskunde

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website