Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is begin 2019 gestart. Inmiddels zijn 2 groepen ervarinfgsdeskundige vrijwilligers getraind om cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) te ondersteunen op het moment dat deze na ontslag uit het revalidatie centrum weer thuiskomen. In totaal zijn er op dit moment 16 vrijwilligers getraind waarvan er 9 actief zijn om cliënten en hun mantelzorgers te ondersteunen in de thuissituatie. Inmiddels zijn per 14-11-29 dertig cliënten geīncludeerd om deze ondersteuning te ondergaan. De eerste ervaringen, zowel van vrijwilligers als cliënten tot nu toe zijn bijzonder positief. Ondertussen worden de noodzakelijke data verzameld ten behoeve van de evaluatie en ervaringen uitgewisseld met deskundigen in de lande op dit terrein.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment zijn 16 vrijwilligers getraind waarvan er 9 actief mensen met NAH en hun naasten ondersteunen. Inmiddels zijn er 30 clienten met NAH geïncludeerd om deze ondersteuning te ontvangen. De eerste ervaringen zijn erg positief maar de eerste data analyses zullen pas komend voorjaar plaats vinden. Dan valt er iets meer te zeggen over de mate waarin de beoogde doelstellingen ook bereikt zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lekensamenvatting

Leven met de gevolgen de beperkingen van een ingrijpende ziekte

Je ziet het even niet zitten. Soms ben je even de grip op je dagelijks leven kwijt. Er is iets vervelends gebeurd of je bent de laatste tijd snel moe en je ziet het gewoon even niet meer zitten of de zorg voor je partner, kind of ouder word

je teveel. Het doet er niet toe wat er speelt, maar het resultaat is hetzelfde: Je dagelijks leven gaat niet meer zo lekker en je komt onvoldoende toe aan de leuke dingen.

 

Ondersteuning

In zo’n situatie zou je gebruik kunnen maken van de diensten van een coach. Deze bekijkt met jou (en zo wenselijk ook je partner) waar je tegenaan loopt en zoekt dan samen met jou naar een mogelijke oplossing voor je probleem. Er wordt een plan opgesteld waarmee je aan de slag gaat. Dat kan van alles zijn: hoe meer tijd vrij te maken voor hobby’s, vrienden of vriendinnen, de beste omgang met even-

tuele beperkingen van een mindere gezondheid of de zorg voor een naaste. Het plan is in ieder geval altijd gericht op de oplossing van jouw/ jullie probleem.

 

De coach

De coach is voor deze ondersteuning geschoold in een oplossingsgerichte aanpak en heeft getoond dat hij/zij in staat is om je het vereiste steuntje in de rug te geven. Het is de bedoeling dat je door zijn/haar inbreng weer meer zelfvertrouwen krijgt om de problemen van alledag te kunnen aanpakken. De ervaring leert dat minimaal 8, zo nodig meer, gesprekken wenselijk zijn. De coach weet waar hij/zij

het over heeft, want de meeste coaches hebben een zelfde ervaring meegemaakt en zijn vaak tegen vergelijkbare problemen aangelopen als jij. Sommige hebben zelf niet iets vergelijkbaars meegemaakt, maar zij beschikken door de begeleiding van verschillende cliënten over voldoende ervaring met coaching. Als geen ander zijn coaches daarom in staat in te voelen wat je op dit moment doormaakt

en weten zij ook welke hobbels je tegenkomt als je weer een plekje in je relatie, gezin of vriendengroep moet zien te veroveren. Aan de hand van eigen ervaringen en het geleerde in de training kunnen zij je helpen bij het vinden van de noodzakelijke balans in je drastisch veranderde situatie.

 

Afstemming met professionals

De coach werkt samen met andere hulpverleners waar je al mee te maken hebt gehad. De professional vertelt je wat de mogelijkheden van ondersteuning door een coach zijn. Mocht dat je interesse wekken, dan brengt hij/zij je in contact met een van de beschikbare coaches. De beschikbare coach neemt vervolgens contact met je op voor een intake gesprek. Je kunt dan, zo nodig, uiteraard ook nog om verdere verduidelijking vragen. Na afloop van de gesprekken met de coach zal hij/zij verslag uitbrengen aan de hulpverlener die je in contact heeft gebracht met de coach/vrijwilliger. Uiteraard alleen met jouw toestemming. Alle informatie over de gesprekken blijft daardoor iets tussen jou, de zorgverlener en de vrijwilliger, tenzij je daar bezwaar tegen hebt gemaakt.

 

Wie biedt deze ondersteuning aan?

Het idee om op deze wijze coaches in te zetten in de zorg is ontstaan in samenwerking tussen de Universiteit Maastricht (UM), De Stichting Gehandicapten zorg Limburg (SGL) en Adelante. Middels dat samenwerkingsverband wordt nage-gaan of deze vorm van zorg iets is om voor de toekomst een vaste plek in de zorg te geven. Deze vorm van ondersteuning is kosteloos: je hoeft er dus geen eigen

bijdrage voor te betalen. Wel wordt je na afloop gevraagd een vragenlijstje in te vullen. We willen namelijk graag weten wat je van de ondersteuning vindt en of je er iets aan gehad hebt

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website