Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Naam netwerk

Multidisciplinaire diagnostiek bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Projectnummer 639521914

 

Doel van het netwerk

Het doel is een netwerk op te zetten waarbinnen huisartsen en praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, een tandarts-geriatrie, klinisch geriaters en tandartsen in Den Bosch voorzien in vroegsignalering, diagnostiek, coördinatie van zorg, scholing en het betrekken van de ouderen bij dit netwerk.

 

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Bij het netwerk zijn enkele tientallen tandartsen aangesloten alsmede, de stichtingen Van Neynsel en Vivent, de huisartsen verenigd in zorggroep CHRONOS, de afdeling klinische geriatrie van het JBZ en de vrij-gevestigde specialisten ouderengeneeskunde van ZBVO.

 

Doel en aanpak project

Doel is middels multidisciplinaire samenwerking mondproblemen te herkennen bij kwetsbare ouderen in de

thuissituatie. De projectleider is een tandarts-geriatrie. Hij legt de huisbezoeken af, zorgt voor verslaglegging en coördinatie met de betrokken huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en tandartsen in het netwerk. Er bestaat een kennelijke weerstand tandheelkundige hulp te zoeken. Middels interviews en contacten met de ouderenorganisaties is in kaart gebracht hoe deze weerstand te verlagen. Door de consulten kosteloos aan te bieden en de behandelingen niet zelf uit te voeren, blijkt het goed mogelijk consulten gericht op diagnostiek af te leggen bij deze kwetsbare ouderen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een netwerk tot stand gebracht met daarin tientallen verwijzende tandartsen, de afdeling klinische geriatrie van het Jeroen Boschziekenhuis en een honderdtal huisartsen van de zorggroep CHRONOS. Daarnaast is er samenwerking met ZBVO, waarin de vrij-gevestigde specialisten ouderengeneeskunde zich verenigd hebben.

Voor de tandartsen, geriaters en huisartsen worden consulten gedaan in het ziekenhuis én aan huis. Thuiszorg en organisaties als HEVO en Home Instead en Saar aan huis waren reeds betrokken, deze samenwerking is via het netwerk verder versterkt.

De ouderen zelf zijn betrokken via KBO Brabant. Er is een wekelijks telefonisch spreekuur ingericht.

 

Dankzij de vele huisbezoeken en telefonische consulten is een goed beeld gekregen van de problemen en behoeften van de thuiswonende ouderen.

De essentie van het concept is dat de tandarts-geriatrie zich beperkt tot diagnostiek en het opstellen van behandelplannen. De plannen worden in principe door de huistandartsen uitgevoerd. Het netwerk concept bereikt hierdoor een grote groep ouderen voor wie mondzorg niet haalbaar leek.

NZA en Zorginstituut bepaalden dat de bezoeken van de tandarts-geriatrie vanuit de BASISverzekering vergoed kunnen worden en beperken daarmee de kosten voor de verzekeraars en ouderen.

Vele publicaties en de colleges en presentaties aan ACTA, AZVN en de verzorgenden van de verpleeg- en verzorgingshuizen, maken dat het concept inmiddels breed gedragen is.

Het netwerk concept is gekopieerd in Limburg en functioneert daar vergelijkbaar.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het betreft multidisciplinaire diagnostiek door tandarts-geriatrie P.J.C. de Goede binnen de netwerken van Van Neynsel en Vivent.

 

Analoog aan de eerstelijns consulten van de Specialisten ouderengeneeskunde verricht de tandarts-geriatrie diagnostiek voor de aan het netwerk van Van Neynsel en Vivent verbonden huisartsen.

 

De samenwerking wordt versterkt middels scholingen van de leden van het netwerk, met name de huisartsen van zorggroep Chronos en de afdeling klinische geriatrie van het Jeroen Boschziekenhuis.

 

Naast algemene scholingen zijn deelname aan MDO, onlinecursussen, nieuwsbrieven, voorlichtingsfilms, bij- en nascholingen van geriaters, huisartsen en POH's en casuïstiekbesprekingen onderdeel van de implementatie van het project binnen het netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website