Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het netwerk Bennekom heeft in een aantal sessie gezamenlijk een een droombeeld en een ambitie opgesteld. Aan de hand daarvan zijn knelpunten en kansen geïnventariseerd. Uiteindelijk zijn twee verbeter-ideeën uitgewerkt waar het netwerk in een volgende fase mee verder wil. Doel is uiteindelijk om de zorg rondom ouderen hiermee te verbeteren.

Het netwerk heeft elkaar beter leren kennen en weet nu wie waarvoor te bereiken is. In de volgende fase willen ze dat dit ook voor ouderen en hun mantelzorgers duidelijk wordt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het droombeeld van het netwerk Bennekom:

“Iedere oudere wil graag in Bennekom wonen, want daar zorgt men voor elkaar en word je gezien als oudere. Ouderen houden zelf de regie en kunnen elkaar laagdrempelig ontmoeten. Ze blijven langer veilig thuis wonen, zonder zorgen over de juiste zorg en ondersteuning, want in Bennekom weet je waar je moet zijn en zijn er korte lijntjes tussen betrokkenen”

 

Netwerk Bennekom wil bereiken dat:

“De deelnemers van het netwerk elkaar kennen en middels een gezamenlijke tool communiceren, daardoor verloopt de samenwerking in Bennekom goed. Iedereen doet waar hij/zij goed in is. De zelfredzaamheid van de oudere wordt gestimuleerd en overbelasting van de mantelzorger wordt zoveel mogelijk voorkomen. Indien nodig heeft een oudere zijn eigen regisseur en een up-to-date netwerkoverzicht. Hierdoor wordt goede kwaliteit van zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen geleverd. Er is sprake van een vergroot werkplezier, goede onderlinge communicatie, en tevredenheid van de ouderen.”

 

Daarnaast heeft het netwerk twee verbeter-ideeën uitgewerkt, namelijk het zorglandschap in kaart brengen en een gezamenlijke communicatietool. Het netwerk wil deze in de vervolgfase implementeren. De samenwerking tussen de deelnemers is vergroot en verbeterd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project beoogt het netwerk van zorgprofessionals in Deil naar een hoger niveau te tillen, waardoor de zorg voor kwetsbare ouderen verbetert. De inzet van de beproefde aanpak van RadboudUMC/DementieNet vraagt een investering voor procesondersteuning die toewerkt naar het creëren van zelfstandige netwerken die werken volgens PDCA cyclus.

 

Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de netwerken waar met behulp van interactieve werkvormen en informatie wordt gewerkt aan de te behalen mijlpalen. Binnen het netwerk wordt een visie geformuleerd met doelstelling en ambitie. Daarnaast worden de knelpunten en kansen uitgewerkt. Er wordt gewerkt aan de QuickScan en de omgevingsanalyse. Hierbij wordt ook draagvlak binnen de afzonderlijke partijen geïnventariseerd en wordt bekeken of alle belanghebbenden zijn aangesloten en hoe betrokkenheid van de cliënt/mantelzorger kan worden georganiseerd.

Verder wordt een structureel MDO ingericht en een verbeterplan opgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website