Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Netwerk Deil bestaat uit zorg- en hulpverleners rondom de kwetsbare, thuiswonende oudere in Deil, zoals een huisarts, praktijkondersteuner, thuiszorg, apotheker, paramedici en welzijn.

Om de samenwerking tussen het medisch, zorg en sociaal domein te verbeteren, is men met behulp van actieonderzoek aan de slag gegaan met het implementeren van twee acties: het Multidisciplinair Overleg (MDO) en het aanstellen van een casemanager.

In twee cycli werkte men aan implementatie en evaluatie van het MDO en casemanagement. Verschillende onderzoeksmethoden werden gecombineerd om verbeterpunten en ervaringen te evalueren onder zowel zorg- en hulpverleners als mantelzorgers: observaties, interviews, focusgroepen en vragenlijsten.

Tijdens bijeenkomsten werden de onderzoeksresultaten besproken en omgezet in verbeter- en actiepunten voor de volgende cyclus. Zo werden stappen gemaakt om de werkwijze van het MDO en casemanagement steeds verder te verbeteren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn twee verbeterpunten geïmplementeerd: 1. het multidisciplinair overleg (MDO) en 2. de inzet van een casemanager voor elke, kwetsbare thuiswonende oudere om afstemming tussen professionals te verbeteren.

Een van de zorgverleners neemt de rol van casemanager op zich.

Dit is het aanspreekpunt voor de oudere, mantelzorger én zorgverleners en houdt de anderen in het netwerk op de hoogte.

Communicatie onderling vindt plaats met OZOverbindzorg, een communicatieplatform voor onderling overleg tussen de verschillende zorgprofessionals, patiënt en mantelzorgers.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het vergroten van een samenhangend aanbod door het versterken van de samenwerking tussen professionals voor en met (kwetsbare) thuiswonende ouderen. Waarbij de verandercyclus wordt toegepast door te werken aan concrete verbeterplannen en de ondersteuning van de actieonderzoeker die het netwerk continue de vraag stelt 'wat werkt wel en niet en hoe kan dat anders'? Samen vervolgens kleine verbeterstapjes bepalen, successen boeken en weer vervolgverbeteringen doorvoeren aan de hand van nieuwe verbeteronderwerpen. Daarmee willen we aan de slag tijdens deze projectfase en daarbij zal de uitwerkingssubsidie van grote toegevoegde waarde zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website