Projectomschrijving

NAH+ Kennisnetwerk

Het landelijk NAH+ Kennisnetwerk is een samenwerkingsverband tussen kennisinstituten, zorgorganisaties en cliënten(vertegenwoordigers) op het gebied van NAH+. Doel van het netwerk is het ontwikkelen en verspreiden van kennis die bijdraagt aan goede zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten.

Wat is NAH+?

Naar schatting 500 mensen in Nederland hebben NAH+. Er is sprake van een complexe combinatie van stoornissen die direct of indirect samenhangen met hersenbeschadiging, waarbij reguliere zorg niet volstaat en de cliënt langdurig zorg nodig heeft.

Wat doet het netwerk?

Het netwerk doet onderzoek in nauwe samenwerking met zorgorganisaties in het NAH+ veld en met cliënten en naasten. De kennis wordt gedeeld, zodat het netwerk bijdraagt aan richtlijnontwikkeling, scholing en optimale behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met NAH+.

Kijk voor meer informatie op www.nah-zorgopmaat.nl De kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen werken samen onder de naam NetwerQ. Zij hebben een gezamenlijke website: www.netwerq.nu

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website