Projectomschrijving

Huntington Kennisnet Nederland Huntington

Kennisnet Nederland is een landelijke samenwerking van zorgorganisaties, kennisinstituten en de patiëntenvereniging voor mensen met Huntington. Het netwerk wil via kennisontwikkeling en kennisdeling zorg dragen voor het toegankelijk maken van kwalitatief goede zorg voor mensen met Huntington.

Wat is de ziekte van Huntington?

De ziekte van Huntington is een zeldzame, erfelijke ziekte die sluipend begint en uiteenlopende verschijnselen heeft. In het jarenlange beloop wordt de cliënt steeds zieker en is langdurige zorg en behandeling nodig door experts op het gebied van de ziekte.

Wat doet het netwerk?

Het netwerk doet wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en deelt kennis om de bestaande zorg en behandeling verder te verbeteren. Het doel is dat zo veel mogelijk patiënten en naasten optimaal functioneren en in elke fase van de ziekte de best mogelijke kwaliteit van leven hebben. De samenwerking tussen zorgorganisaties, kennisinstituten en de patiëntenvereniging garandeert dat de wensen en behoeften van cliënten met Huntington en hun naasten centraal staan.

Kijk voor meer informatie op www.huntingtonnet.nl. De kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen werken ook samen onder de naam NetwerQ. Zij hebben een gezamenlijke website: www.netwerq.nu

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website