Projectomschrijving

Kijkstrategietraining
Ongeveer 20-30% van alle mensen die een beroerte hebben gehad, hebben last van homonieme gezichtsvelduitval (rechtszijdige of linkszijdige gezichtsuitval van beide ogen). Ongeveer driekwart van deze cliënten heeft een ontregelde visuele zoekstrategie en een gestoorde exploratie van de omgeving die hun hindert bij hun dagelijkse mobiliteit. Door het zich bewust te worden van de bestaande beperkingen en het aanleren van een nieuwe kijkstrategie, waarmee men kan compenseren voor de gezichtsvelduitval, kan de dagelijkse mobiliteit van deze groep aanzienlijk verbeterd worden.

Doel
Doel van het onderzoek is het effect van de compensatoire kijkstrategietraining voor mensen met homonieme gezichtsuitval te onderzoeken. Daarnaast wordt onderzocht welke factoren het trainingseffect kunnen voorspellen.

Werkwijze
De effectiviteit van compensatoire scanningtraining is aangetoond in kleinschaliger onderzoeken, maar dit is het eerste onderzoek waarin een behandelgroep wordt vergeleken met een controlegroep. Naar verwachting heeft de kijkstrategie een positief effect heeft op zowel functie-,  activiteiten- en participatieniveau.

Doelgroep
Professionals, wetenschappers, oogartsen en cliënten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website