Projectomschrijving

Doel

Veilig en verantwoord kunnen fietsen is belangrijk voor de mobiliteit en onafhankelijkheid. Het project ‘Veilig op de fiets’ had als doel inzicht te krijgen in de relevante factoren voor het zelfstandig fietsen met een visuele beperking.

Doelgroep

Slechtziende mensen van alle leeftijden, revalidatie-instellingen.

Werkwijze

Het project ‘Veilig op de Fiets’ bestond uit twee vragenlijstonderzoeken naar factoren die relevant zijn voor het zelfstandig fietsen met een visuele functiebeperking en twee praktijkonderzoeken naar hoe slechtziende mensen compenseren voor hun visuele beperkingen. Hierbij werd ook gekeken of er specifieke moeilijkheden worden ervaren bij het fietsen op een e-bike.

Resultaten

Zowel mensen met verminderd overzicht (gezichtsvelduitval) als mensen met beperkt detailzienvermogen (gezichtsscherptedaling) blijken in de praktijk nog te fietsen. Hun fietssnelheid en wegpositie wijkt niet af van de normaalziende controlegroep. Ook bij het fietsen op een e-bike werden geen verschillen gevonden tussen de groepen normaalziende en slechtziende mensen. De slechtziende fietsers blijken in staat hun individuele visuele beperking voldoende te compenseren. Zowel omgevingsfactoren als persoonlijke factoren spelen daarbij een belangrijke rol.

Meer informatie vindt u op: www.visio.org/veiligopdefiets    

Engelse samenvatting / Summary in English

Goal

The ability to cycle safely is important for mobility and independency. The project ‘Safe cycling’ aimed to provide insight into key factors of independent cycling with low vision.

Target group

Partially sighted people of all ages, Vision rehabilitation centres.

Method

The project ‘Safe cycling’ consisted of (1&2) two questionnaires providing insight into factors that are relevant for independent cycling with low vision, and (3&4) two on-road studies that aimed to determine how visually impaired cyclists compensate for their visual function limitations. During the experiment, potential difficulties while riding a conventional bicycle were compared with riding an electric bicycle.

Results

Both people with limited overview (visual field impairment) as well as people with limited detail vision (reduced visual acuity) turn out to be able to cycle in practice. Their cycling speed and road position do not differ from a normally sighted control group. Neither did we find differences between the group of people with low vision and the normally sighted controls while riding a pedelec (pedal electric bicycle). The visually impaired cyclists appear to be able to compensate their individual visual function impairment. Environmental as well as personal factors play an important role in that. We conclude that in many cases visually impaired people are able to cycle safely and in a responsible manner.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website