Projectomschrijving

Slechtziende kinderen hebben meer last van 'crowding' dan goedziende kinderen, i.e. zij zijn minder goed in staat objecten te herkennen wanneer deze omringd worden door andere objecten. Sterke crowding kan zorgen voor leesproblemen en een laag lees- en zoektempo. In 2012 is een training ontwikkeld die de nabijvisus van slechtziende kinderen verbetert en tevens zorgde voor een afname van crowding bij een groot aantal kinderen.

Deze Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) beoogt het gebruik, en de verspreiding van de crowdingtraining te stimuleren. Met een nabijvisusmeting wordt bepaald of het kind crowding heeft en daardoor in aanmerking komt voor training. Wanneer dit zo is dan wordt de ambulant onderwijskundig begeleider ingeschakeld. Deze draagt de crowdingtraining over aan de IB/RT/EF (de trainer). Onder begeleiding van de trainer vinden er 12 trainingssessies op school plaats. Het effect van de training wordt geëvalueerd middels een voor- en nameting van de nabijvisus.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website