Projectomschrijving

Autisme en een visuele beperking

Mensen met een visuele beperking en daarnaast een verstandelijke beperking laten gedrag zien dat ook voorkomt bij een autisme spectrum stoornis (ASS). Deze overlap in gedrag tussen mensen met en zonder ASS maakt diagnosticeren van ASS lastig. 

Werkwijze

In dit project hebben we beschreven waarom bestaande diagnostische instrumenten niet voldoen voor de doelgroep mensen met meervoudige beperkingen. Vervolgens hebben we een instrument, Observation of Autism in people with Sensory and Intellectual Disabilities (OASID), ontwikkeld om dit onderscheid te kunnen maken. Het instrument heeft een handleiding, beschrijving van testmateriaal, normen en scoreformulieren. 

Opbrengst

De resultaten laten zien dat OASID een betrouwbaar en valide diagnostisch instrument is om ASS vast te stellen bij mensen met een combinatie van verstandelijke en zintuiglijke beperkingen. We vonden veel overlap in stereotype en repetitief gedrag. Dit gedrag, dat samenhangt met stress, is daarom geen onderscheidend kenmerk. Wel onderscheidend zijn gedragingen op het gebied van sociale communicatie en omgang.

English summary

People with a visual disability in addition to an intellectual disability show behaviours also found in people with autism spectrum disorder (ASD). Overlap in these behaviours makes it difficult to diagnose ASD correctly.

In this project we described why currently available instruments are not suited for the group of people with multiple disabilities. Next we developed an instrument, Observation of Autism in people with Sensory and Intellectual Disabilities (OASID), to be able to make this differentiation. This instrument has a manual, description of test materials, norms, and forms. 

The results show that OASID is a reliable and valid diagnostic instrument to assess ASD in people with a combination of visual and intellectual disabilities. We found overlap in sterotyped and repetitive behaviours. This behaviour, which is associated with stress, is therefore not a distinguishing feature. What is distinguishing are behaviours in the field of social communication and interaction.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website