Projectomschrijving

Toegankelijke Shared Space gebieden
Shared Space is een relatief nieuw concept voor de inrichting en het gebruik van de straat, zoals geen stoep, geen stoplichten en geen zebrapaden, maar voetgangers die de weg delen met fietsers en automobilisten. Tijdige signalering van knelpunten van Shared Space voor blinde en slechtziende mensen is van belang om er voor te zorg dat bij toekomstig ontwerp rekening gehouden wordt met de specifieke eisen die voor deze doelgroep aan de publieke ruimte gesteld worden.

Doel
Het doel van dit project is geven van een objectief overzicht van de knelpunten die Shared-Space gebieden kunnen opleveren voor deze doelgroep. Voorkomen moet worden dat de doelgroep deze openbare ruimtes gaat mijden.

Werkwijze
- een inventarisatie van mogelijke knelpunten van een tiental Shared Spacegebieden;
- 17 mensen zijn geïnterviewd over hun ervaringen;
- korte opdrachten worden in zowel Shared Space gebieden als conventionele gebieden uitgevoerd.

Doelgroep
Professionals, wetenschappers, Rijkswaterstaat, gemeenten en cliënten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website