Projectomschrijving

Uitwerking van spraaktherapie naar een tele-healthomgeving

Mensen met Broca-afasie hebben veel moeite om grammaticaal correcte zinnen te maken. In een compensatietherapie leren zij hun uitingsproblemen te omzeilen door te praten in een soort telegramstijl. Dit blijkt een succesvolle therapie, maar is wel behoorlijk arbeidsintensief. Dit project is er daarom op gericht de therapie te vertalen naar een tele-healthomgeving. Revalidanten kunnen dan gedeeltelijk zelfstandig oefenen, onafhankelijk van tijd en plaats.

Doel
Dit project had als doel om een succesvolle compensatietherapie voor mensen met chronische Broca-afasie uit te werken tot een tele-taaltherapie. Het einddoel van dit project was de inbedding van de tele-taaltherapie in het handelen van logopedisten. Ook is gewerkt aan protocollen, aan de verdere ontwikkeling van op spraak- en taaltechnologie gebaseerde softwareprogramma's en een (mondelinge) overdrachtscursus voor logopedisten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website