Projectomschrijving

Gezinsgerichte zorg bij kinderrevalidatie

Gezinsgerichte zorg staat binnen de kinderrevalidatie hoog op de agenda. Er zijn aanwijzingen dat de uitkomst na hersenletsel bij een kind afhangt van de manier waarop het gezin van het kind zich aanpast aan de situatie. Het gezinsgericht werken is in Nederland nog onvoldoende uitgewerkt: een Nederlandstalig interventieprogramma ontbreekt.

Doel
Het doel van dit project was het ontwikkelen en verspreiden van een interventieprogramma op het gebied van gezinsgericht werken. De interventie richt zich op cognitieve en gedragsmatige veranderingen bij kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Het programma is gebaseerd op het in Brazilië ontwikkelde programma ‘SARAH family-based rehabilitation’. Dit programma focust specifiek op de ouders/verzorgers van kinderen met NAH die moeten revalideren. Uniek aan het programma is dat professionals het kind en de ouders thuis en op school observeren. Ze geven ouders een centrale rol bij het halen van de behandeldoelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website