Projectomschrijving

Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of kinderen van ouders met LVB hebben door multi-problematiek een verhoogd risico op een bedreigde ontwikkeling, waardoor er een grotere kans is dat zij onder toezicht gesteld (OTS) worden. De landelijke organisatie William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering is een gecertificeerde instelling die toeziet op de veiligheid van ruim 4500 jeugdigen.
In bijna de helft van de gezinnen is de looptijd van de OTS langer dan 2 jaar. Toch zijn er ook gezinnen met LVB waar de looptijd van de OTS korter is dan 2 jaar. Als we weten hoe deze succesvolle OTS trajecten gekenmerkt worden, kunnen we eerder in het OTS traject de juiste hulp inzetten. Daarmee vergroten we de kans dat ouders met LVB hun kind weer zelfstandig kunnen opvoeden.
Het doel van dit onderzoek is, om met behulp van bestaande, reeds geregistreerde data, meer inzicht krijgen in 1) de voorspellende factoren voor succesvolle en minder succesvolle OTS trajecten, en 2) het effect van de OTS op de veiligheid van het kind.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website