Projectomschrijving

Veel gezinnen met een kind met een ernstige meervoudige beperking (EMB) worstelen met de vraag hoe zij hun kind een zo goed mogelijk leven kunnen geven en zich als gezin staande kunnen houden.

Dit project wil inzicht in de kwaliteit van bestaan (KvB) van deze gezinnen vergroten door het welbevinden van de verschillende gezinsleden in kaart te brengen en na te gaan welke factoren de KvB beïnvloeden in verschillende levensfasen. Deze inzichten worden gebruikt om concrete producten voor deze gezinnen en zorgverleners te ontwikkelen die de KvB van alle gezinsleden vergroot.

Tot slot zal het project ontwikkelde én bestaande kennis ontsluiten voor gezinnen met een kind met EMB. Kern van het netwerk bestaat uit BOSK, RUG, ’s HeerenLoo, Hanzehogeschool en Koninklijke Visio. Uniek in dit project is de actieve betrokkenheid van ouders en broers en zussen. Onderzoekers van RUG orthopedagogiek en Hanzehogeschool werken in alle projectstadia gelijkwaardig samen met gezinnen met EMB en de BOSK.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website