Projectomschrijving

Bij projecten van Gewoon Bijzonder is participatie van mensen met een beperking een belangrijke voorwaarde. Dat betekent dat mensen met een beperking en/of hun verwanten deelnemen als projectlid.

In het project ‘Samen werken, samen leren’ krijgen projectleden training en coaching op maat over samenwerking met mensen met een beperking in hun project. Het gaat om een algemene basistraining en coaching toegespitst op participatie in het specifieke project. In deze coaching is onder andere aandacht voor participatieve methoden en technieken en het vormgeven van participatie binnen de projectteams.

Ook wordt geëvalueerd wat participatie van mensen met een beperking en/of verwanten oplevert voor zowel het project, de projectleden met en zonder beperking én voor het totale programma Gewoon Bijzonder.

Dit project wordt uitgevoerd door een promovenda en een co-onderzoeker, tevens ervaringsdeskundige. Lees meer over dit project op het Kennisplein Gehandicaptensector.

'Samen werken samen leren' is een vervolg op eerder uitgevoerde werkpakketten, die vooraf zijn gegaan aan het programma Gewoon Bijzonder.

Over deze werkpakketten kunt u lezen bij het speerpunt Participatie, ‘Betrekken van mensen met een beperking’.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website