Projectomschrijving

Prezzent, zorgaanbieder voor mensen met een (veelal verstandelijke) beperking, wil samen met ROC Rivor (MBO Zorg en Welzijn) in schooljaar 2020-2021 een start maken met het project ‘Samen Leren’. Binnen dit project willen we ten minste twee cliënten zorgvuldig scholen in het geven van gastlessen. Cliënten verzorgen gastlessen, waarbij zij uit eigen ervaring vertellen wat zij verwachten van een (persoonlijk) begeleider. Vooral de ‘waarom-vraag’ zal hierin centraal staan (waarom leer je wat je leert, en hoe ervaart de cliënt jouw handelen). 

Meer onderling inzicht

We streven met dit traject naar meer inzicht tussen begeleiders en docenten, en tussen cliënten en leerlingen. Waarbij ieder op zijn/haar eigen niveau een bijdrage kan leveren om te komen tot een betere afstemming tussen opleiding en de dagelijkse praktijk van de gehandicaptenzorg. Daarnaast verwachten we dat betrokken cliënten hun opgedane kennis en ervaringen zullen delen met collega-cliënten die volgend schooljaar een rol als gastdocent willen vervullen. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website