Projectomschrijving

De gehandicaptensector biedt zorg en ondersteuning aan een toenemend aantal ouderen met verstandelijke beperkingen waarvan de fysieke en mentale kwetsbaarheid zich eerder en meer manifesteert dan bij ‘gewone’ ouderen (Evenhuis, 2014). Dit leidt in het werkveld tot nieuwe kennisbehoeften en vragen van professionals in de gehandicaptenzorg en het sociaal domein. In een eerste project ‘Ouderen in het vizier 1’ zijn ingrediënten voor een professionele leidraad ‘goede zorg en ondersteuning voor ouderen met verstandelijke beperkingen’ bij elkaar gebracht.

Ontwikkelen en implementeren

In het vervolgproject ‘Ouderen in het vizier 2’ wordt de leidraad ontwikkeld en geïmplementeerd bij tien zorgaanbieders in het werkveld. Om dit te realiseren, worden actieve leernetwerken ingericht waar leerervaringen worden opgehaald en gedeeld. Ter ondersteuning zijn implementatiecoaches beschikbaar. In een 'buitenring' kijken dertig organisaties/locaties mee. De website van het Kennisplein Gehandicaptensector, www.kennispleingehandicaptensector.nl, geeft een kijkje in dit proces.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website