Projectomschrijving

De fysieke omgeving is van invloed op hoe mensen zich voelen, bewegen en gedragen. Het gaat hierbij om de vormgeving van een gebouw, de binnen- en buitenruimten, de inrichting van een gebouw en het gebruik van kunst. Aspecten die hierbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld: materiaal, licht, kleur, indeling en geluid.

Dit geldt juist voor mensen met een beperking in de langdurige zorg, omdat zij minder goed in staat zijn om zelf een andere omgeving op te zoeken.

De wijze waarop de fysieke omgeving is vormgegeven heeft invloed op hun welzijn, ervaren stress, gezondheid, omgang met hun beperking, mate van zelfstandigheid of aanwezigheid van gedragsproblemen.

In dit onderzoek inventariseren en beoordelen we beschikbare kennis over dit thema om aanbevelingen voor beleid, praktijk en onderzoek te formuleren. Het onderzoek richt zich op mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben vanwege een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en/of psychische aandoening.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website