Projectomschrijving

Er zijn in Nederland ongeveer 650.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het NAH-Kennisnetwerk is een netwerk van ervaringsdeskundigen, onderzoekers van verschillende instituten, zorgprofessionals en beleidsmakers. Zij brengen kennis over NAH bij elkaar en werken samen aan nieuwe kennis. Dit om ervoor te zorgen dat mensen met NAH met meer zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. 

Participatie

In 2017-2020 voert het kennisnetwerk onderzoeken uit op het gebied van inspraak, zeggenschap en participatie in de samenleving voor en door mensen met NAH en hun naasten. Ook wordt een NAH-specifieke Minimale Dataset ontwikkeld. Uitgangspunt is dat alle projecten samen met mensen met NAH en hun naasten worden vormgegeven.

Opbrengsten

De beoogde opbrengsten zijn:

  1. grotere toegang van kennis en informatie over NAH
  2. vergroten van invloed van mensen met NAH
  3. vergroten van participatie in de samenleving
  4. betere zorg voor mensen met NAH en hun familie en vrienden.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website