Projectomschrijving

In Nederland wonen 650.000 mensen die beperkingen ervaren als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het adequaat ondersteunen van mensen met NAH in de chronische fase vereist kennis en competenties bij professioneel begeleiders. In dit vervolgproject ontwikkelen we een leidraad ‘adequaat ondersteunen van mensen met NAH’. Een leidraad is een bundeling van gevalideerde kennisproducten.

Implementeren van leidraad

In een actief leernetwerk van zorgaanbieders en andere NAH-gerelateerde organisaties gaan we deze leidraad implementeren. Elke deelnemende organisatie in het netwerk werkt daarnaast aan een eigen NAH-gerelateerd verbetervraagstuk. Ervaringen en producten hieruit worden weer in de leidraad opgenomen. De websites van het Kennisplein Gehandicaptensector en de communicatiekanalen van het Gewoon Bijzonder NAH Kennisnetwerk geven een kijkje in deze levendige keuken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website