Projectomschrijving

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) maken ongeveer tien procent uit van alle mensen die zorg krijgen in de gehandicaptensector. Zij hebben andere wensen en behoeften dan mensen met een aangeboren beperking. Zorgverleners in de gehandicaptenzorg, zoals woonbegeleiders en artsen, zijn zich steeds meer bewust van de bepalende rol van de oorzaak van een beperking. Als deze oorzaak en informatie over de gevolgen daarvan ontbreken in het zorgdossier, kunnen zorgverleners hun zorg niet afstemmen op de cliënt.

Gebruik bestaande zorgdata

In dit project gebruiken we bestaande zorgdata van mensen met NAH in een grote gehandicaptenzorginstelling. We bekijken welke gegevens er nu al worden geregistreerd. Met deze gegevens kunnen we de kenmerken van deze mensen beschrijven. Ook krijgen we meer inzicht in welke gegevens mogelijk nog ontbreken. Als laatste gaan we evalueren welke gegevens zorgverleners en cliënten belangrijk vinden om te (gaan) registreren en brengen we vervolgens een advies voor dataverzameling uit.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website