Projectomschrijving

Middelengebruik door mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) leidt vaak tot problemen, waaronder gedrags- en sociale problemen en verslaving. Om hier adequaat mee om te gaan moeten ondersteuners over de juiste kennis en aanpakken/methodieken beschikken. Nog steeds is er sprake van handelingsverlegenheid bij professionals en instellingen in het omgaan met middelengebruik door cliënten.

Niet alle (nieuwe) kennis en methoden die ontwikkeld zijn op het gebied van middelengebruik, hebben hun weg al gevonden naar de alledaagse praktijk van de gehandicaptensector en de verslavingszorg.

Leidraad

Met dit project wordt hoogwaardige kennis verzameld, gewogen en gebundeld rondom (problematisch) middelengebruik en (vermoedens van) een stoornis in het gebruik van middelen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Dit leidt tot ingrediënten voor een professionele leidraad ‘goede zorg en ondersteuning voor mensen met LVB’.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website