Projectomschrijving

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen in verschillende levensfasen tegen (soms ingewikkelde) levensvragen aan. Dit project van MEE Ijsseloevers, Windesheim Flevoland, jongeren met een LVB en de gemeenten Noordoostpolder en Almere, levert meer inzicht op in deze levensvragen. Er worden 20 interviews afgenomen met jongeren met een LVB en 2 focusgroepen met ouders en professionals.

Hiermee wordt een preventieve ondersteuningsmethodiek voor jongeren met een LVB ontwikkeld: Levenscoaching. Ook biedt dit onderzoek aanknopingspunten voor gemeenten en zorgverleners voor het zo goed mogelijk inrichten van zorg en ondersteuning voor deze jongeren.

Voor de jongeren levert dit project een beter ondersteuningsaanbod op binnen de Flevolandse context. De levenscoachingsmethodiek wordt onderzocht en onderbouwd en beschikbaar gesteld. Door dit onderzoek in de gemeenten Noordoostpolder en Almere uit te voeren kunnen cultuurspecifieke en generieke elementen van deze methodiek benoemd worden.

Kortdurend praktijkgericht onderzoek bij gemeenten

Dit project is onderdeel van een serie kortdurende onderzoeken voor gemeenten, binnen het programma Gewoon Bijzonder. Hier vindt u een overzicht van alle projecten in deze serie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website