Projectomschrijving

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van leven van naasten en voor het hele gezin van mensen met een beperking die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Kennis van de behoeften van naasten en hun gezinnen is van belang om hen op basis hiervan beter te kunnen ondersteunen. In 2018-2019 deden het Nivel, de Academische Werkplaats EMB, gericht op mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, en de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking hier al onderzoek naar met vragenlijsten en focusgroepen.

Dit onderzoek krijgt nu een vervolg maar voor we daarmee starten willen we weten wat er in de tussentijd – waarvan de COVID-19-pandemie deel uitmaakt – aan onderzoek is gedaan op dit terrein. Daarom zoeken we recente studies die in Nederland zijn uitgevoerd en maken we daarvan een kennissynthese. In een afrondende expertmeeting bespreken we de uitkomsten als opstap voor vervolgonderzoek naar naasten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website