Projectomschrijving

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) leidt in veel gevallen tot cognitieve stoornissen die ook in de chronische fase aanwezig blijven. Deze cognitieve stoornissen veroorzaken beperkingen die een grote impact hebben op het dagelijks leven. Het is belangrijk dat deze beperkingen op een gestructureerde manier worden vastgesteld. Helaas gebeurt dat niet altijd. Als beperkingen door cognitieve stoornissen niet herkend worden is het lastig om in te schatten welke ondersteuning er nodig is, waardoor mensen mogelijk niet de juiste zorg op het juiste moment ontvangen. Ook is het daardoor moeilijk te bepalen of iemand weer zelfstandig thuis kan wonen, of kan terugkeren naar werk en andere betekenisvolle activiteiten. In dit onderzoek gaan we een methode ontwikkelen voor het objectief vaststellen van de invloed van cognitieve stoornissen op het dagelijks leven, welke zal bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg en ondersteuning van mensen met NAH in de chronische fase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website