Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak onvoldoende vaardigheden om zelfstandig vorm te geven aan hun omgeving. Samen met de cliënt en verwanten is het van belang een menswaardige omgeving te creëren die voldoet aan de (ingeschatte) behoeften, mogelijkheden en wensen van de cliënt. Een optimale inrichting van de fysische omgeving voor mensen met MVG kan een positieve invloed hebben op het algeheel welbevinden en de gezondheid. Het is echter nog onbekend hoe de fysische omgeving kan bijdragen in het vervullen van de menselijke behoeften en daarmee uitingen van MVG kan verminderen. Via een scoping review wordt onderzocht wat er bekend is over de invloed van de fysische omgeving op mensen met MVG?

Welke effecten van de fysische omgeving worden onderzocht in relatie tot MVG?

Welke fysische factoren dragen bij aan een mogelijk positief effect? (d.w.z. vertaald zich in een reductie van stress en ongenoegen dan wel leidt tot algeheel welbevinden?)

 

De scoping review zal bijdrage aan een beter inzicht over wat bekend is over de invloed van de fysische omgeving en het gedrag van mensen met MVG. Daarnaast zal het overzicht van de resultaten aangeven welke onderwerpen niet of onvoldoende zijn onderzocht. Er komt ook een overzicht van belemmerende en bevorderende factoren in de fysische omgeving. Hierdoor krijgt de zorgpraktijk inzicht waarin (op korte termijn) veranderingen relevant zijn en er mogelijk verbetering te bereiken is. Daarnaast zal het overzicht van de resultaten zowel de wetenschap als de zorgpraktijk handvatten geven voor vervolgprojecten en acties.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website