Projectomschrijving

Hoe financieel zelfredzaam zijn mensen met een licht verstandelijke beperking na het volgen van de budgettraining?

Dit project richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en schulden. Speciaal voor mensen met een LVB zijn verschillende budgettrainingen ontwikkeld. Doel van de training is de deelnemers vaardigheden aan te leren die zij kunnen inzetten om hun eigen financiële administratie duurzaam en zelfstandig - naar vermogen - op orde te krijgen en te houden. Daarnaast leren de deelnemers waar zij in hun directe omgeving naar toe kunnen gaan als zij ondersteuning nodig hebben. De effecten van deelname aan deze budgettrainingen worden echter nog niet gemeten. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een toename van kennis en vaardigheden na deelname en/of zo ja, hoe lang er na het volgen van de training nog een positief effect is.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is tweeledig. Allereerst om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de budgettraining op de financiële zelfredzaamheid van mensen met een LVB, in het bijzonder jongeren en jongvolwassenen. Ten tweede wordt op basis van deze inzichten de budgettraining waar nodig aangepast. Daarmee worden handvatten geboden voor de gemeentelijke en uitvoeringspraktijk om interventies op het terrein van financiële educatie aan mensen met een LVB te verbeteren.

Werkwijze

Om de doelstelling van dit project te realiseren worden verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Er wordt gekeken naar het perspectief van de deelnemers, een effectmeting uitgevoerd en een methodiekbeschrijving gemaakt. Uit alle verkregen informatie wordt tevens een beschrijving gemaakt van de algemene en specifieke werkzame bestanddelen van de budgetcursus voor andere terreinen. Het onderzoek toont aan in welke mate de budgettraining effectief is voor mensen met een LVB en welke veranderingen mogelijk aangebracht dienen te worden in de budgettraining om de effectiviteit ervan te bevorderen.

Kortdurend praktijkgericht onderzoek bij gemeenten

Dit project is onderdeel van een serie kortdurende onderzoeken voor gemeenten, binnen het programma Gewoon Bijzonder. Hier vindt u een overzicht van alle projecten in deze serie.

Presentatie van de resultaten

In januari 2018 presenteerden de projectleiders de resultaten tijdens een bijeenkomst in Nijmegen. Dit deden zij samen met twee andere projecten; 'WijKringen versterken' en 'Begeleidingsbehoeften van jongeren met een LVB'. 

Lees hier het verslag van de bijeenkomst: 'Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking aan zet'.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website