Projectomschrijving

Cliënten met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) kunnen hun wensen minder goed uiten. Soms worden hun wensen niet goed begrepen en weten cliënten met hun gedrag zelfs ervaren zorgverleners te verrassen. Daarom is onderzoek nodig om dit gedrag beter te leren lezen en incidenten te voorkomen. Want een goede relatie tussen cliënt en zorgprofessional bepaalt mede de kwaliteit van leven.

Het Kennisplatform EVB+ voert samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en ROC Nijmegen dit onderzoek uit. Het heeft als doel:

  • inzicht verkrijgen in factoren die een goede relatie tussen EVB+ cliënten en zorgprofessional bepalen;
  • acties van zorgprofessionals kunnen spanningen veroorzaken. Welke rol speelt dit in de relatie tussen cliënt en zorgprofessional en hoe kan de inzet van biofeedback professionals beter inzicht geven?
  • een scholingsaanbod ontwikkelen dat meer bekendheid geeft aan de doelgroep en professionals handvatten in de ondersteuning biedt.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website