Projectomschrijving

De gehandicaptensector biedt zorg en ondersteuning aan een toenemend aantal ouderen met verstandelijke beperkingen, waarvan de fysieke en mentale kwetsbaarheid zich eerder en meer manifesteert dan bij ‘gewone’ ouderen (Evenhuis, 2014). Dit leidt in het werkveld tot nieuwe kennisbehoeften en vragen van professionals in de gehandicaptenzorg en het sociaal domein. Met dit project wordt op het Kennisplein Gehandicaptensector state of the art kennis verzameld, gewogen en gebundeld rondom de ouder wordende cliënt. Dit zal op termijn leiden tot (ingrediënten voor) een professionele leidraad ‘goede zorg en ondersteuning voor ouderen met verstandelijke beperkingen’ en een vertaalslag daarvan voor de werkvloer in de WLZ. Voor het sociale domein worden binnen dit project kennisbehoeften in kaart gebracht rondom ouder worden met een beperking. Op deze manier wordt gewerkt aan de bovenliggende ambitie binnen Gewoon Bijzonder om te komen tot een duurzame kennisinfrastructuur voor de sector.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website