Projectomschrijving

Met dit onderzoek willen we de wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en hun netwerk.

We willen: 

1) ouders en verwanten met behulp van de ‘EMB Pijn App’ met de ‘slimme sok’ beter toerusten om signalen van pijn waar te nemen. Hierdoor kunnen ouders gedrag van hun kind met EMB beter begrijpen en adequater reageren. 

2) ouders ondersteunen in het aansluiten bij hun kind met behulp van de checklist ‘Aansluiten en Stimuleren’ (A&S). 

3) ouders/verwanten ondersteunen om de wereld toegankelijk te maken met behulp van ICT. We willen een digitale toolkit voor gebruik van ICT ontwikkelen en testen, ter bevordering van betrokkenheid, interactie en participatie van mensen met EMB. 

De programmalijn ‘EMB en ICT’ van Ben Sajet Centrum (BSC) en de Academische Werkplaats Vrije Universiteit – Bartiméus bouwt voort op het project 'Sociale Relaties en ICT’, van Bartiméus en het BSC.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website