Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding

Het aantal mensen met een verstandelijke beperking (VB) in Nederland wordt geschat tussen de 112.00 en 231.000. De helft van deze mensen woont niet in zorginstellingen, maar in de maatschappij. Vanuit de AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten) - praktijk, gelinkt aan het Radboudumc, verlenen we sinds 2011 medische zorg aan mensen met VB die in de maatschappij wonen, en die voor hun dagelijkse medische zorg de huisarts bezoeken. In dit onderzoek willen we de data die we verzameld hebben in ons digitale medisch dossier gebruiken om de volgende vragen te beantwoorden: 1 Wat zijn de verwijsredenen van de huisarts naar de AVG praktijk? 2. Welke diagnoses stelt de AVG en zijn deze in de lijn met de verwijsreden? 3. Hoe vaak wordt er aanvullende diagnostiek aangevraagd?

Onderzoeksdesign

Retrospectieve cohort studie. Kwantitatief, met aanvullend dossieronderzoek

Onderzoekspopulatie

Mensen met een verschillende mate van verstandelijke beperking die de AVG praktijk hebben bezocht tussen 2013 en november 2019

Uitkomstmaten

Verwijsredenen en gestelde diagnoses uitgedrukt in ICPC (international classification of primary care) en ICD10 (international classification of diseases) codes en de relatie tussen deze twee. Daarnaast de mate waarin en welke aanvullende diagnostiek wordt aangevraagd.

Verwachte uitkomsten

Inzicht in medische en psychologische problemen waar mensen met VB die buiten de zorginstellingen wonen mee van doen hebben en waar de huisarts geen antwoord op heeft. Overige bijkomende medische aandoeningen die door de inzet van de AVG aan het licht worden gebracht.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website