Projectomschrijving

Dit project gaat over het borgen van de opbrengsten van een ander project dat gaat over prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking (VB). Dat project heet ‘De Sensatie van een Goed Leven’ (SGL)

Basis gelegd voor website

In het SGL-project is met mensen met autisme, ouders, begeleiders, leerkrachten en andere experts en wetenschappers de basis gelegd voor het bouwen van een website voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van prikkelverwerking bij mensen met ASS en VB. Doel is een ‘goed leven’ voor hen.

Gericht op ouders, begeleiders en leerkrachten

De website is gratis toegankelijk en is gericht op ouders, begeleiders en leerkrachten. Ook andere geïnteresseerden kunnen er alle nieuwe kennis en handvatten vinden op het gebied van prikkelverwerking en zich laten inspireren. Als we beter begrijpen hoe deze mensen prikkels ervaren, kunnen we meer voor hen betekenen.

Website gereed

De website is inmiddels klaar en toegankelijk op www.sensonate.nl. In 2020 hebben we de website geëvalueerd en zijn verdergegaan met doorontwikkelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website