Projectomschrijving

Veel personen met een visuele- en verstandelijke beperking ervaren stress. Mindfulness- en ontspanningsoefeningen kunnen dan helpen, maar het is vaak lastig om deze zelfstandig vol te houden. De inzet van interactieve robots is opkomst binnen de gehandicaptenzorg, en kan hierbij mogelijk ondersteuning bieden.

Wat gaan we onderzoeken?

In dit project wordt onderzocht in hoeverre zo’n interactieve robot geschikt is voor het begeleiden van ontspanningsoefeningen, in vergelijking met beschikbare alternatieven zoals audio-opnames of begeleiding door een therapeut. We bouwen voort op eerdere ervaringen met Robot Bart. Er is speciale aandacht voor het stemgebruik door de robot.

We verzamelen feedback van de deelnemers, de therapeut en een observator om een vergelijking te kunnen maken. Een ‘slimme sok’ zal bovendien de mate van (ont)spanning bij deelnemers bijhouden tijdens de verschillende typen oefeningen. De onderzoeksresultaten zullen aanwijzingen opleveren voor het doelgericht inzetten van interactieve robots om stress te verlagen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website