Projectomschrijving

De instellingen voor mensen met een auditieve/ communicatieve beperking hebben al jaren een belangrijke rol in het ontwikkelen van expertise en kennis, om zo de best mogelijke zorg te bieden. Daarnaast hebben de instellingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de inclusieve samenleving: er aan bijdragen dat mensen met een auditieve/ communicatieve beperking dezelfde dingen kunnen doen als mensen zonder beperking.

Sinds 2018 coördineert ZonMw deze zogenaamde “Expertisefunctie ZG”. Eind 2018 heeft ZonMw Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en NSDSK erkend als expertise-organisaties. Pento, Libra, Milo, Adelante, de Gelderhorst en de doelgroepvertegenwoordigende organisaties zijn belangrijke samenwerkingspartners. In 2019 heeft de deelsector samen gewerkt aan het meerjarig deelsectorplan 2020-2022. Dit plan beschrijft de gezamenlijke ambitie van de deelsector, wat de speerpunten en programmalijnen op doelgroep zijn én welke projecten worden uitgevoerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website