Projectomschrijving

Luisterinspanning bij D/SH leerlingen in het regulier onderwijs

Dove/slechthorende (D/SH) kinderen in het regulier onderwijs zijn vaker vermoeid dan horende kinderen. Aannemelijk komt dit omdat zij meer luisterinspanning moeten leveren. Hiermee wordt bedoeld: de moeite die je moet doen om te kunnen verstaan en begrijpen wat er wordt gezegd.

In het regulier onderwijs wordt meestal gesproken taal gebruikt. De klassen zijn groot en er is vaak veel achtergrondlawaai. Dat zorgt ervoor dat D/SH leerlingen zich nog meer moeten inspannen om te verstaan wat er wordt gezegd. Als kinderen structureel veel luisterinspanning moeten leveren, kan dit leiden tot chronische vermoeidheid.

Het onderzoek

In dit onderzoek wordt de luisterinspanning onderzocht bij D/SH leerlingen in het regulier onderwijs tussen de 9 en 12 jaar oud. De luisterinspanning die zij moeten leveren wordt vergeleken met die van horende leerlingen. Ook wordt er onderzocht wat er gebeurt met de luisterinspanning als er achtergrondlawaai is of als spraakafzien of ondersteunende gebaren wordt gebruikt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website