Projectomschrijving

Gesproken taalontwikkeling bij D/SH kinderen

Dove en slechthorende (D/SH) kinderen hebben een verhoogd risico op achterstanden in de gesproken taalontwikkeling. Welke kinderen het meeste risico lopen is moeilijk te voorspellen. Kan er eerder worden vastgesteld of een D/SH kind problemen krijgt in de gesproken taalontwikkeling?

Het onderzoek

Twee basisvaardigheden worden onderzocht, namelijk: het onderscheiden van spraakklanken en het herkennen van woorden. Deze vaardigheden ontwikkelen horende kinderen in het eerste en tweede levensjaar, alleen is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar hoe jonge D/SH kinderen deze vaardigheden ontwikkelen. De vaardigheden van D/SH kinderen en horende kinderen worden op verschillende momenten momenten vergeleken en er wordt gekeken of er een relatie is hiertussen. Ten slotte wordt er onderzocht of zichtbare spraak belangrijk is bij de ontwikkeling van deze vaardigheden. Op deze manierkan er vroeger vastgesteld worden welke kinderen een verhoogd risico hebben op problemen in de gesproken taalontwikkeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website