Projectomschrijving

Problemen in het verbaal werkgeheugen bij kinderen met een auditieve beperking

Het verbaal werkgeheugen is belangrijk voor het tijdelijk vasthouden van informatie voor het kunnen verwerken van taal. Bij kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis is er vaak sprake van problemen in het werkgeheugen, waardoor de taalontwikkeling bemoeilijkt wordt. Er zijn geen test- en behandelprogramma's beschikbaar die de volledige range aan verbale werkgeheugen aspecten omvatten.

Het onderzoek

Met een set van bestaande subtests wordt er een grote groep kinderen onderzocht. Op basis van de uitkomsten op de werkgeheugen onderdelen worden er sterke en zwakke kanten vastgelsteld in zogenaamde profielen. Vervolgens worden er behandeladviezen opgesteld, gericht op deze werkgeheugenprofielen. Hierbij wordt er samengewerkt met professionals uit zorg en onderwijs en ervaringsdeskundigen.

Er wordt gestreefd naar de beschikbaarheid van gerichte behandeladviezen, op basis van inzicht in de sterke en zwakke aspecten van het verbale werkgeheugen, van kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website