Projectomschrijving

Bij kinderen die worden geboren met een visuele beperking kunnen al vroeg vertragingen en afwijkingen in communicatie en taal ontstaan. Ouders weten niet altijd hoe ze rekening kunnen houden met de individuele mogelijkheden en behoeften van hun kind in de communicatie. Ook professionals kunnen het kind overschatten of onderschatten.

Wat is het vraagstuk?

Om een duidelijk beeld te krijgen van de capaciteiten van een jong kind met een visuele beperking, is het belangrijk om communicatie- en taalvaardigheden te identificeren. En ook eenbeeld te hebben van de mate waarin opvoeders het kind op een passende manier ondersteunen. Daarvoor zijn momenteel onvoldoende geschikte beoordelingsinstrumenten.

Wat gaan we doen?

In dit project willen we een beoordelingsinstrument ontwikkelen. Een instrument dat duidelijke handvatten biedt om enerzijds de communicatie en taalontwikkeling van kinderen met een visuele beperking tussen 0 en 4 jaar te stimuleren en anderzijds de ouders te ondersteunen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website