Projectomschrijving

Sommige hulpmiddelen, zoals een rollator, plaatsen mensen in de categorie ‘disabled’ terwijl de gebruiker met het hulpmiddel juist veel meer kan. Hulpmiddelen lossen dus niet alleen op neutrale wijze barrières op voor participatie maar spelen een complexere rol in mechanismen van in- en uitsluiting. In het nadenken over mogelijkheden om mechanismen van uitsluiting te tegen te gaan, wordt snel gekeken naar hulpmiddelen. Maar hulpmiddelen kunnen disability en maatschappelijke uitsluiting niet volledig oplossen. Om dit te begrijpen moet technologie worden beschouwd als actieve factor in de betekenis van en maatschappelijke omgang met disability. Dit project onderzoekt de invloed van het veranderen van hulpmiddelgebruik binnen iemands levensloop en van maatschappelijke processen (bijvoorbeeld de beschikbare technologie en vergoeding van hulpmiddelen) op veranderingen in de mate en vormen van in- en uitsluiting van mensen met een functiebeperking. Dit zal leiden tot aanbevelingen om het positieve effect van hulpmiddelen op maatschappelijke insluiting te bevorderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website