Projectomschrijving

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) en budgethoudersvereniging Per Saldo bestaan vijftien jaar. In het vele onderzoek dat naar het PGB is gedaan, wordt nauwelijks aandacht besteed aan de doelstellingen van zelfregie en van empowerment, het versterken van de zelfredzaamheid. Ook wordt zelden gekeken naar het effect van het PGB op nieuwe zorg- en participatievormen en veranderende relaties tussen cliënten, hulpverleners en mantelzorgers. Dit onderzoek gaat juist na hoe het PGB kan leiden tot grotere zelfregie en welke factoren de zelfregie bevorderen of belemmeren. Ook wordt onderzocht welke vernieuwingen dankzij het PGB worden gerealiseerd, met name voor budgethouders die collectief zorg inkopen en budgethouders uit migrantengroepen. De onderzoeksresultaten zijn relevant voor (potentiële) budgethouders. Zij  kunnen hun voordeel doen met de ervaringskennis van anderen. Beleidsmakers en belangenbehartigers kunnen de oorspronkelijke doelen van het PGB bewaken en aanscherpen en werken aan verdere onderbouwing van het concept zelfregie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website