Projectomschrijving

Aanleiding

In het komende decennium zullen er door automatisering en robotisering naar verwachting veel banen verdwijnen in de facilitaire dienstverlening. De recente COVID-19 crisis en de opkomst van de anderhalvemetersamenleving hebben deze ontwikkeling in een stroomversnelling gebracht. Veel van deze medewerkers vallen onder de kwetsbare groepen (vrouw, 55+, migratieachtergrond, laagopgeleid). Een grote afstand tot de arbeidsmarkt ligt voor hen in het verschiet, hetgeen een negatief effect kan hebben op hun subjectief welzijn.

Resultaten

Middels literatuuronderzoek en econometrische analyses is (1) inzichtelijk gemaakt welke strategieën door organisaties in de facilitaire dienstverlening ingezet kunnen worden om, op de korte termijn, medewerkers voor te bereiden op veranderingen in de sector en hen te ondersteunen om hun economische en mentale veerkracht te vergroten en (2) inzichtelijk gemaakt welke banen in de facilitaire dienstverlening het kwetsbaarst zijn om op korte termijn te verdwijnen en waar (loopbaan)mogelijkheden liggen voor de medewerkers die hun baan dreigen te verliezen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website