Projectomschrijving

Doel

Het primaire doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de aan fertiliteit gerelateerde kwaliteit van leven en de kwaliteit van de endometriosezorg ten tijde van de COVID-19-pandemie.

Aanpak

We bekijken het verdringingseffect van de pandemie ten aanzien van de zorg in twee doelgroepen: vrouwen in de fertiliteitszorg en vrouwen met endometriose. We onderzoeken de impact van de pandemie op een fertiliteitstraject of endometriosebehandeling.

Ook wordt onderzocht wat de patiënttevredenheid is met de telefonische consulten en videoconsulten die tijdens de COVID-19-periode gebruikt zijn en of deze gecontinueerd kunnen worden na de pandemie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website