Projectomschrijving

Een verstoord rouwproces kan het professioneel functioneren beperken. Dit geldt ook voor professionals in opleiding die stage lopen. Zij worden plotseling geconfronteerd met soms meerdere sterfgevallen per week van bewoners die zij verzorgen in corona-tijd.

Aanpak

In dit project gaan maatschappelijk werk en MBO een samenwerkingsverband aan op het gebied van rouw. Wij gaan na wat we met de opleidingen tot verzorgenden van ouderen kunnen leren met het oog op de preventie van verstoorde rouw. Daartoe gaan we in dit project de ervaringen van drie direct betrokken groepen analyseren; te weten studenten, studieloopbaanbegeleiders en stagebegeleiders.

Deze analyse is gericht op het identificeren van factoren die van invloed zijn op de persoonlijke draagkracht en het professioneel functioneren na de crisissituatie. Deze kennis leidt tot een rapportage en advies aan betrokken (ook landelijke) partijen in het verlengde van de huidige, en van mogelijk volgende crisissituaties.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website