Projectomschrijving

Aanleiding

In de VoorleesExpress lezen vrijwilligers wekelijks voor bij gezinnen met een lage opleiding en/of migratieachtergrond. Door de corona-crisis heeft de VoorleesExpress de huisbezoeken moeten staken. Op dit moment wordt geëxperimenteerd met online ondersteuning. Digitale prentenboeken kunnen daarin een belangrijke plaats innemen. Eerder onderzoek liet zien dat zulke prentenboeken positieve effecten hebben op de taalontwikkeling. Voor laaggeletterde ouders is het gunstig dat het verhaal verteld wordt door een voice-over.

Doel

In dit project gaan we na of online ondersteuning met digitale prentenboeken een gunstig alternatief is voor huisbezoeken.

Aanpak

Honderd vrijwilligers en gezinnen gaan met deze aanpak aan de slag. We onderzoeken of de gezinnen de prentenboeken na afloop van de instructie gaan gebruiken. Bij 25 gezinnen onderzoeken we of de begeleidingsgesprekken leiden tot stimulerende interacties tussen vrijwilliger, ouder en kind. Daarnaast interviewen we vrijwilligers en ouders over hun ervaringen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website