Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Covid-19 crisis maakt het belang duidelijk van veerkrachtige schoolorganisaties die zich aan plotselinge, ongeplande omstandigheden kunnen aanpassen en in het kader van onderwijs op afstand investeren in educatief partnerschap met ouders om onderwijsachterstanden van kansarme leerlingen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te verminderen. Sterk educatief partnerschap met deze ouders kan de negatieve effecten die een crisissituatie heeft op achterstanden en ongelijkheden in scholen beperken. In dit tweejarig project ondersteunen we voortgezet onderwijs (VO) scholen bij het ontwikkelen van hun vermogen om veerkrachtig te reageren gericht op het versterken van hun educatief partnerschap met ouders van kansarme leerlingen. Hierbij staan twee onderzoeksvragen centraal:

1. Wat zijn de verschillen tussen scholen in het veerkrachtig vormgeven van educatief partnerschap met ouders van kansarme leerlingen?

2. Wat zijn de werkzame factoren voor interventies die bijdragen aan de ontwikkeling van de veerkracht van scholen gericht op de versterking van educatief partnerschap met ouders van kansarme leerlingen?

Het onderzoek heeft een multi-method, sequentieel ontwerp waarbij drie studies in opeenvolgende fasen zich richten op verkennen, verbreden en verdiepen. De eerste twee fasen richten zich op het beantwoorden van onderzoeksvraag 1. In de eerste fase wordt het antwoord op deze onderzoeksvraag eerst kwalitatief verkend binnen de context van het VMBO. Vervolgens bouwt de tweede kwantitatieve fase hierop voort en heeft als doel om de uitkomsten van de eerste fase te valideren, ook voor andere schooltypen. De derde fase gebruikt de inzichten uit de voorgaande fasen om concrete interventies in de schoolpraktijk te ontwerpen, uit te testen, te evalueren en werkzame factoren te identificeren (onderzoeksvraag 2). Het meer-fasen-ontwerp stelt het projectteam in staat om na elke fase (tussen)uitkomsten snel met het VO-scholenveld te delen via de kanalen van de VO-Raad.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website